Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập để sử dụng hết các chức năng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Follow không lên vì những nguyên nhân chính sau:

  1. Bạn không bật chế độ cho mọi người kết bạn
  2. Bạn chưa công khai số người đang theo dõi bạn
  3. Số người theo dõi của bạn dưới 1 (Tức = 0)

Facebook chỉ kiểm tra nội dung của bạn có vi phạm chính sách hay không để khóa tài khoản của bạn. Còn việc tăng follow cho tài khoản của bạn hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu các dịch vụ mà có thể gây khóa tài khoản của bạn được thì đã rất nhiều người chơi xấu nhau và điều này Facebook không hề muốn.

Tốc độ tăng follow Facebook : 1000 follow tăng xong trong khoảng ~30 phút..

An toàn 100% cho tài khoản của bạn vì dịch vụ của chúng tôi chỉ cần link là tăng được nếu có nguy hiểm cho tài khoản thì sẽ có nhiều người mua cho đối thủ rồi.

Vui lòng chờ