Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập để sử dụng hết các chức năng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Mua like tiktok thành công xong like sẽ không lên ngay lập tức mà phải chờ vài phút hoặc lâu hơn tuỳ máy chủ thì like mới lên được. Chúng tôi cần thời gian để duyệt nữa. 

Nếu quá lâu không lên hãy kiểm tra lại kênh của bạn xem đã công khai chưa? Nếu kênh chưa công khai thì chắc chắn kênh của bạn không tăng được bất cứ dịch vụ nào nhé. 

Hãy gửi hỗ trợ cho chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ!

Chắc chắn không nhé! Nếu khoá được dễ vậy người ta lấy link video của các ngườ nổi tiếng họ ghét tăng like thì có phải bị khoá oan hay không? Nếu cứ tăng like mà khoá thì chắc chắn chẳng ai dùng Tiktok nữa đâu. 

Mọi dịch vụ trên website an toàn 100% cho mọi tài khoản của người dùng.

Vui lòng chờ