Bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập để sử dụng hết các chức năng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Bất cứ nhóm nào cũng có thể tăng thành viên. Nếu nhóm kín (Riêng tư) thì bạn sẽ phải xét duyệt thành viên xin vào.

Xét duyệt > Xét duyệt tất cả thành viên

Facebook chỉ kiểm tra nội dung của bạn có vi phạm chính sách hay không để khóa tài khoản của bạn hoặc nhóm của bạn. Còn việc tăng thành viên group của bạn hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu các dịch vụ mà có thể gây khóa tài khoản của bạn được thì đã rất nhiều người chơi xấu nhau và điều này Facebook không hề muốn.

Lợi ích của việc tăng thành viên ảo đó là không bao giờ sợ những thành viên này spam. Các bạn cứ tự tin sử dụng nhé!

Vui lòng chờ